Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy należy w swoim Wydziale Komunikacji uzyskać dokument PKK – PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ.

W tym celu należy najpierw zrobić badania lekarskie. Następnie udajemy się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego z poniższymi dokumentami:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny na miejscu lub na stronie Wydziału Komunikacji)
  • dowód osobisty lub paszport
  • pisemna zgoda rodzica/opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dostępna na miejscu lub na stronie Wydziału Komunikacji)
  • jedno zdjęcie (profil na wprost)
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do kierowania pojazdem
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy innej kategorii)
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kategorii C, C+E, D, D+E)

Uzyskany profil PKK należy dostarczyć do Ośrodka Szkolenia Kierowców przed terminem rozpoczęcia kursu.